ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧

អបអរសាទរ ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ នៅថ្ងៃសៅរ៍ ២រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅចំរើនសិរីមង្គល ខេត្តបាត់ដំបង។
ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

ពិធីប្រគល់បណ្ណសរសើរ និងរង្វាន់សិស្សពូកែ

Click here to see More photos